certyfikat

KILKA SŁÓW O HISTORII FIRMY

Firma "MAGROL PRZEŁADUNEK" Sp zo.o założona została w 1992 roku jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Wspólnikami firmy zostali byli pracownicy Państwowych Zakładów Zbożowych - właściciela elewatora zbożowego nr 5, przy ulicy Szkolnej 5 przy Nabrzeżu Oliwskim w Nowym Porcie Gdańskim. Elewator został wykupiony od PZZ w 1996 roku stając się własnością prywatną firmy "Magrol". Na początku istnienia firma zajmowała się przemiałem pszenicy na śrutę pszenną. W późniejszym okresie rozszerzono działalność o interwencyjny skup zbóż na rzecz Agencji Rynku Rolnego- jako rezerwy państwowe.


Aktualnie śrutę sojową sprowadza się głównie statkami o ładowności przewyższającej możliwości elewatora dlatego firma rozszerzyła swoją działalność o eksport śruty rzepakowej i innych zbóż.

certyfikat

AKTUALNIE

Głównym przedmiotem działalności firmy "Magrol" są: rozładunek, załadunek i magazynowanie towarów zbożowych. Firma "Magrol" może z dumą ogłosić, iż od marca 2011 roku zrealizowała inwestycję dzięki której przeładunki towarów świadczone są w nowoczesnym, nowatorskim i proekologicznym systemie. Owocem tej inwestycji jest Przenośnik Nabrzeżowy, który został zaprojektowany i wykonany w całości przez polskie firmy i jest jedynym tego rodzaju przenośnikiem w Polsce.


Dzięki tej technologii jesteśmy w stanie zaoferować naszym kontrahentom bardzo szybki załadunek na statki, a nawet załadunek w relacji bezpośredniej samochód-statek. Ponadto załadunek jest bardzo szczelny co eliminuje ubytki i ekologiczny gdyż teren po załadunku pozostaje czysty, a zapylenie prawie nie występuje.
Od 2014r. w wyniku kolejnej inwestycji powiększyliśmy powierzchnię magazynową o cztery nowoczesne zbiorniki o łącznej pojemności 5000 ton.Od kwietnia 2019 roku zmieniliśmy nazwę firmy na "MAGROL PRZEŁADUNEK" Sp zo.o i wracamy do Państwa z rozszerzoną ofertą o usługi przeładunków w imporcie.

Poniżej przedstawiamy Państwu naszą ofertę i możliwości techniczne.


  • - eksport/import,
  • - rata przeładunkowa od 90t/h do 150 ton/h
  • - załadunek/rozładunek w relacji bezpośredniej samochód-statek,
  • - powierzchnia składowania łącznie ok 11000 ton
  • - załadunek w relacji bezpośredniej samochód-statek,
  • - wysoka, proekologiczna szczelność załadunku,
  • - elektroniczna waga samochodowa / 60 ton,
  • - max zanurzenie przy nabrzeżu do 8,5 m,
  • – rozładunek koszem przy elewatorze 100t/h, a koszem przy zbiornikach 150t/h,
  • – cztery nowoczesne zbiorniki na ziarno.

Nasz Przenośnik Nabrzeżowy "porusza się na boki" na długości 35m i od Nabrzeża po linii prostopadłej 12m. Przy maksymalnie wysuniętym i podniesionym maszcie w świetle od końca rękawa do lustra wody wysokość wynosi 11,8m. Jest możliwość podniesienia rękawa ręcznie o 1m w górę.

Elewator wyposażony w system redlerów o dużej wydajności i 3 nowoczesne wagi elektroniczne na podzespołach Siemens'a.


Elastyczność godzin pracy.

Praca w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem Zdrowotnym Żywności zgodnym z Codex Alimentarius.

Gwarantujemy miłą i profesjonalną obsługę.

Zapraszamy do współpracy.

Portfolio Item 1
Powiększ
Magrol - usługi przeładunkowe
Portfolio Item 2
Powiększ
Magrol - usługi przeładunkowe
Portfolio Item 3
Powiększ
Magrol - usługi przeładunkowe
Portfolio Item 4
Powiększ
Magrol - usługi przeładunkowe
Portfolio Item 5
Powiększ
Magrol - usługi przeładunkowe
Portfolio Item 6
Powiększ
Magrol - usługi przeładunkowe
Portfolio Item 7
Powiększ
Magrol - usługi przeładunkowe
Portfolio Item 8
Powiększ
Magrol - usługi przeładunkowe

Dane kontaktowe

Lokalizacja

Zapraszamy do kontaktu osobistego, telefonicznego lub za pomocą poczty elektronicznej

"MAGROL PRZEŁADUNEK" Sp z o.o, 80-542 Gdańsk, ul. Szkolna 5 601 631 533, 609 935 007 58 343 97 72 biuro@magrolprzeladunek.pl

NIP 583 000 58 16

REGON 1900 57 685

KRS 0000083709